Η Ζωή μας Μετά την Κρίση

Ιανουάριος 2013 μια εποχή δύσκολη
όλα τα μέτωπα είναι ανοικτά και τα
προβλήματα αξεπέραστα οι άνθρωποι
αισθάνονται ανασφάλεια και αγωνία
έγιναν πολλά τα τελευταία χρόνια
μεγάλα τμήματα της κοινωνίας
εξωθούνται στο περιθώριο αυτό
δεν αφορά μόνο τους νέους που
βρίσκονται μπροστά στο φάσμα
της ανεργίας αλλά όλους τους
εργαζόμενους το ερώτημα ομως
που αναδύεται είναι αν μέσα
από την κρίση υπάρχει λύση
στην ευρωπαϊκή ένωση όμως
το επίπεδο διαβίωσης ραγδαία
υποβαθμίζεται φέρνοντας τους
λαούς πολλά χρόνια πίσω το
όνειρο για μια καλλίτερη ζωή
αρχίζει να χάνεται ανάμεσα
στα προβλήματα της κοινωνίας
Ελένη Ανουσάκη